Pohrávate sa s myšlienkou výstavby vlastného domu v roku 2021? Ak áno, dbajte na to, aby bol energeticky hospodárnejší.

Doteraz museli domy spĺňať energetickú triedu A1, po novom bude potrebná energetická trieda A0. Ide o požiadavku európskej únie, ktorej cieľom je zníženie spotreby energie v budove a zvýšenie jej energetickej efektívnosti, ktoré majú priniesť zlepšenie životného prostredia a vytvorenie predpokladov na dosiahnutie záväzkov neutrálnosti v klimatickej oblasti. K sprísňovaniu energetických noriem pre všetky budovy dochádza postupne od roku 2012, kedy bola prijatá novela o zavedení energetických noriem v troch stupňoch:
  1. Nízkoenergetické budovy (od 2013), v ktorých by sa na vykurovanie malo spotrebovať najviac 81,4 kWh / m2 za rok
  2. Ultranízkoenergetické budovy (od 2016), v ktorých by sa na vykurovanie malo spotrebovať najviac 40,7 kWh / m2 za rok
  3. Budova s takmer nulovou potrebou energie (od 2021), v ktorých by sa na vykurovanie malo spotrebovať najviac 20,4 kWh / m2 za rok

Čo to znamená v praxi?

Na získanie stavebného povolenia od 1. Januára 2021 je podľa novej legislatívy potrebné, aby bol rodinný dom postavený ako budova s takmer nulovou potrebou energie a spĺňal požiadavky na zaradenie do energetickej triedy A0 (potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok). Ak máte rozostavaný dom alebo ste žiadosť o vydanie stavebného povolenia podali do 31.12.2020, stačí, ak Váš dom spĺňa energetickú triedu A1, pričom energetická trieda A0 je v tom prípade dobrovoľná.
Zdroj: canva.com

Ako dosiahnuť stavbu s takmer nulovou potrebou energie?

Na dosiahnutie prísnych kritérií, ktoré stanovuje legislatíva, sú nevyhnutné kvalitné obvodové konštrukcie, dobré a kvalitné zaizolovanie obvodových stien a strechy, výber kvalitných okien, zvolenie vhodného zdroja na vykurovanie a pokrytie veľkej časti potreby energie z obnoviteľných zdrojov. Využiť môžete napríklad solárne alebo fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo.
Obr: Tepelné čerpadlo, zdroj: canva.com

Bude to drahšie?

Vlastniť ekologický dom s vyššou hodnotou so sebou prináša samozrejme aj vyššie prvotné náklady. Vyššia investícia do kvalitných materiálov a moderných technológii sa vám však určite vráti v podobe ušetrených peňazí v budúcnosti. Domy s takmer nulovou potrebou energie môžu dosahovať úsporu na prevádzkových nákladoch až o 2/3 oproti klasickému domu. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s cieľom podporiť a zintenzívniť výstavbu  domov s takmer nulovou potrebou energie zaviedlo nový príspevok, v rámci ktorého je možné získať dotáciu až vo výške 8 000 Eur. V poradí už 3. výzva bola vyhlásená koncom minulého roka (2020), ale možno predpokladať jej opätovné vyhlásenie.