Cenník

realitných služieb 

Predaj

do 100 000 €

5% z konečnej predajnej ceny nehnuteľnosti

do 300 000 €

4% z konečnej predajnej ceny nehnuteľnosti

od 301 000 €

3% z konečnej predajnej ceny nehnuteľnosti

Prenájom

1 mesačný nájom

minimálna suma 400 €

Cenník platný od 1.1.2023