Termín na podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa nám nezadržateľne blíži. Povinnosť podať daňové priznanie sa však netýka všetkých, ktorí disponujú nehnuteľnosťou. Kto má teda povinnosť podať daňové priznanie, do kedy, kde a čo k tomu potrebuje? Odpovede na tieto otázky nájdete v tomto článku.

Kto je povinný podať daňové priznanie?

 

Daňové priznanie je povinný podať každý, kto v období od 2.1.2022 do 1.1.2023 (vrátane):

  • nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo darom
  • zdedil nehnuteľnosť
  • vydražil nehnuteľnosť
  • výmerovo pozmenil nehnuteľnosť (ak napríklad došlo k prístavbe alebo iným úpravám meniacim plochu stavby alebo pozemku)
  • dostal nehnuteľnosť do správy = správca bytov, domov alebo budov
  • prenajal si pozemok alebo ho dostal do užívania
  • predal nehnuteľnosť
  • prestal spravovať nehnuteľnosť

Ak vlastníte nehnuteľnosť, ale nenadobudli ste ju v tomto období, ani ste do jej stavu a výmery nijako nezasahovali, ste oslobodení od podávania daňového priznania. Správca dane vám daň vyrubí automaticky, a to na základe už podaného daňového priznania.

 

Kedy je potrebné podať daňové priznanie?

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za príslušné obdobie je potrebné podať najneskôr do 31.01.2023.

POZOR! Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením alebo dražbou, daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V prípade dedenia sa za vznik daňovej povinnosti považuje prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve. V prípade dražby daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

 

Kde je potrebné podať daňové priznanie?

 

Daňové priznanie je potrebné príslušnému správcovi dane doručiť osobne alebo zaslať poštou. Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Košiciach je správcom dane z nehnuteľností mesto Košice, nie jeho mestské časti. V prípade, ak vlastníte občiansky preukaz s čipom, je možné u niektorých správcov dane podať daňové priznanie aj elektronicky. Ak vlastníte nehnuteľnosť v Košiciach, viete tak urobiť na tejto webovej stránke.

 

Čo budete potrebovať?

 

V prvom rade je potrebné tlačivo pre daňové priznanie, ktoré si viete vyzdvihnúť osobne u správcu dane alebo stiahnuť na tejto webovej stránke. Pre správne vyplnenie daňového priznania a následne správne vyrubenie dane je potrebný list vlastníctva alebo kúpna zmluva. Prílohou ku daňovému priznaniu je nadobúdací dokument, napr. v prípade kúpy alebo predaja nehnuteľnosti sa prikladá Rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade dedenia je týmto dokumentom osvedčenie o dedičstve.

Mojim klientom táto starosť odpadá, pretože daňové priznanie k dani z nehnuteľností automaticky riešime JA!

Potrebujete poradiť prípadne pomôcť s vyplnením daňového priznania? Napíšte mi, rada Vám s tým pomôžem!

Máte otázky? Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Kontaktujte ma

0908 195 192

fulopova@compassreal.sk

l

kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia Vašej požiadavky. Zásady spracovania osobných údajov

Máte otázky? Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Kontaktujte ma

0908 195 192

fulopova@compassreal.sk

l

kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia Vašej požiadavky. Zásady spracovania osobných údajov